ONZE TWIJFELS ZIJN ONZE VERRADERS

Als onze twijfels onze verraders zijn betekent dat, dat ze ervoor zorgen dat we verliezen wat wij hadden kunnen winnen ?

Het betekent in ieder geval dat sommigen onder ons van hun leven een twijfelachtige zaak maken.
Omdat ze hun capaciteiten onderschatten.
Omdat ze in een onverwachte situatie verzeild geraken.
Omdat ze iets nieuw moeten aanleren of doen.

Als lezer van deze nieuwsbrief weet je dat er nog veel andere redenen zijn.
Als lezer van deze nieuwsbrief weet je ook dat nadenken zeer positief kan zijn … tot op een bepaald niveau, want je bent je er ook van bewust dat zolang er geen beslissing genomen is, twijfel blijft bestaan en dat hoe langer het duurt tot een beslissing genomen wordt, hoe langer men in (ver)twijfel(eing) vertoeft.

Neem niet te veel tijd om een beslissing te nemen !

Dit kan roekeloos klinken.
Zeker omdat wij in onze opvoeding een heel andere boodschap meegekregen hebben.
Denk maar even terug aan de tijd dat men je de raad gaaf om goed na te denken over alles en zeker niet te vlug te beslissen.

En toch. Hoe vaak denk je vandaag al ‘had ik het maar geweten’ ?
En dan. Hoe veel belangrijke beslissingen staan je nog te wachten ?
Hoe veel ‘had-ik-het-maar-geweten’/’vertwijfeling-momenten’ ben jij bereid in de toekomst te blijven herbeleven ?

Durf jezelf VANDAAG in vraag te stellen en overschouw je leven in functie van HOE VLUG je een beslissing kan nemen !

“Ik zal nog even wachten om te beslissen” betekent vaak hetzelfde als ‘Ik ga nog even in vertwijfeling verder leven”

Aan vertwijfeling is niets positief.
Integendeel.
Het zorgt vaak voor een negatief zelfbeeld.

Als een beslissing zich opdringt stel deze niet uit : beslis !

“Dit moet je niet aan mij vragen want daar beslis ik niet over” betekent zoveel als “Ik heb beslist om niet te beslissen”.

Het leven bestaat nu eenmaal uit het nemen van beslissingen. Grote en kleine beslissingen, elke dag opnieuw. Zoals het zetten van je wekker bv. Een kleine of een belangrijke beslissing ?
Op tijd opstaan ’s morgens (of niet) heeft consequenties op de verdere verloop van je dag.

Men kan alleen uitmaken of een beslissing goed is geweest, wanneer ze genomen is.

Als mens, hebben wij het voorrecht om bewust beslissingen te kunnen en mogen nemen. Hierdoor hebben wij ook het voorrecht om voor een groot deel te beslissen hoe onze toekomst er kan en zal uitzien.

Laat ons er optimaal gebruikt van maken.

´ Je leven bestaat uit het nemen van beslissingen stel deze niet uit.
´ Het kerkhof ligt vol mensen die nog zoveel hadden te beslissen.
´ Maak van je leven iets fantastisch, oa door te durven beslissen.

Je ontmoet graag gelijkgezinde ?

Op 26 oktober vindt de Positieve Kracht Club Seminaar plaats om 19u00 te Kasteel TIVOLI in Mechelen.

Ook jij bent van harte welkom.
Inschrijven kan op www.positievekrachtclub.be (10 € deelname in de kosten)

Ik wens je de moed toe om op een accurate en snelle manier te beslissen.
Veel succes !